ارائه پلتفرم جدید نرم افزار یکپارچه

با توجه به تغییرات در الزامات استاندارد ISO 9001:2015, IATF16949:2016 و نیاز به رویکردی جدید در استقرار سیستمهای مدیریت کیفیت براساس الزامات جدید شرکت ساخت صنعت کاوه اقدام به ارائه پلت فرم جدیدی برای براورده سازی نیازهای استانداردهای مذکور در نرم افزار تحت وب شرکت نموده است.