ارائه راهکارهای تخصصی نرم افزاری

نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید:

شماره تماس:(موبایل)

ایمیل:

بخش مورد درخواست:

متن درخواست:(توضیحات مورد نظر خود را وارد کنید)


هیچ سیستم مدیریت اماده و از پیش تعیین شده ای وجود ندارد که بتواند برای کلیه سازمانها مفید باشد. متاسفانه در حال حاضر عمده نرم افزارهای موجود در بازار به شکل آماده و از پیش طراحی شده می باشند. با توجه به اینکه براساس نیاز مشتری طرح ریزی نشده اند بسیار حجیم و غیر کاربردی می باشند و اصولا به صورت یک فایل exe و بدون Source ارائه می شوندو مشتری همیشه وابسته به طراح سیستم می ماند. از طرف دیگر اگر بخواهیم آنها را برای مشتری خاصی Customize نماییم تغییرات عمده را نمی تواند در آنها اعمال نمود.

تجربه ارئه ممیزی و مشاوره به بیش از 1000 شرکت در حوزه های خدماتی و تولیدی شرکت ساخت صنعت کاوه  و مدیران آن نشان می دهد که نرم افزارهای ارائه شده تنها موقعی می توانند کارایی لازم را داشته باشند که مشخصا برای یک شرکت و براساس نیازهای آن نوشته شوند.

شرکت ساخت صنعت کاوه تنها شرکت مهندس مشاور می باشد که با تخصص کامل در انجام ممیزی و مشاوره سیستمهای مدیریت اقدام به طراحی و توسعه راهکارهای نرم افزاری به مشتریان نموده است. مهمترین امتیاز راهکارهای ارائه شده توسط شرکت ساخت صنعت کاوه ارائه راهکارهای تخصصی نرم افزاری با قیمت نرم افزارهای آماده و حتی پایین تر می باشد.